Medel (2013-08-25)
Kategori: Tävling
Karta/område: Tollarp
Arrangör: FK Åsen
Sträcka: 5.24 km
Tid: 40:18
Genomsnittlig puls: 190
Maxpuls: 248
SOFT har massor med dokument som hanterar hur en tävling skall genomföras.
TA 302 är teknisk anvisning nummer 302 som beskriver "Distansernas särarter"
Här kan man läsa hur de olika distanserna skall skilja sig åt mer än bara på banlängden. Detta var en medeldistans och här kommer lite utdrag ur de, så kan man skapa sig en uppfattning det stämmer med banan:
"Banan bör kräva mycket koncentration genom hela loppet. Sträckorna ska varieras i både längd och riktning
med målet att tvinga löparen att planera utgången från kontrollen innan stämpling. Vägvalsbedömning ska
eftersträvas i största möjliga mån, men får inte bli på bekostnad av kartläsningsmomenten"
"Terrängen bör ej vara allt för kuperad eftersom det inte är fysisk utmaning utan kartläsning som
är distansens särart. Tävlingsområdet bör däremot vara detaljrikt, speciellt i kurvbilden."
"Den tävlandes förmåga till kartläsning och kartförståelse i komplexa skogsmiljöer ska testas.
Banan bör innehålla ett varierande utbud av svårare och mindre svåra orienteringsproblem och får
gärna ha gott om riktningsändringar.
Vägval mellan kontroller bör eftersträvas och kontrollerna ska i huvudsak vara av svårare
karaktär."

1. Oj, rakt upp, trevligt direkt efter starten en fin klättring. Kontrollen i sig var inte så svår, en sten precis bakom uppfångade stenmur. Tornet som passerades hjälpte också till.

2. Bara att följa stenmuren. Men upp och ner några gånger igen, jobbigt. Tornet efter kontrollen såg man 100 meter innan så ännu en mycket lätt kontroll.

3. Lite slyigt efter 2:an så en liten krok. Men återigen så visar ett stort torn vid kontrollen vägen bra.

4. Stig-Väg-Stig-betesmark och från kärret såg jag kontrollen.

5. Bara att hålla riktningen och springa. Det gula innan kontrollen var tydligt och svårframkompligt så inga problem att hitta kontrollen.

6. Mot stigen och sedan följa kanten på kärret till kontrollen satt i slutet av den.

7. "Hygget" såg risigt ut så jag tog lite söderom linjen.

8. Rundade återigen "hygget". De flesta såg inet alls roliga ut att försöka ta sig över. Sedan bara up, upp och uppåt.

9. Neråt och stig/väglöpning.

Inag bommar på banan, men så var dne mycket lätt också.
Däremot ganska slitigt i alla backarna.

Sist en komihåg till nästa tävling som Åsen har, är att ta med egen fika, inte prisvärt.


Visa kommentarer (0)
 
Medel (2013-08-25) Medel (2013-08-25)